Modtagelse af nye beboere / tilflyttere


Vision:

Vi ønsker at udvikle en eksemplarisk model for modtagelse af nye beboere/ tilflyttere til Ferritslev/ Rolfsted.

 

Mission:

Vi ønsker at nye beboere/ tilflyttere skal føle sig velkommen og godt modtaget i deres nye lokalområde.  Herved søges opnået, at de bliver gode nye ambassadører og markedsføringspersoner for vores lokalområde.

 

Formål:

Formålet med projektet er at få nye beboere til at føle sig velkommen og at blive godt modtaget ved indflytningen i vores lokalområde.

 

Metode:

Ved personligt fremmøde på hjemadressen byder lokalrådets 2 repræsentanter nytilflytterne velkommen.

I mødet orienteres nytilflytterne om vores lokalområdets indretning og opbygning, herunder orienteres der om vore aktiviteter og sociale tilbud. Samtidigt lyttes der aktivt til, hvilke ønsker og behov der måtte være for information og andre forhold i forbindelse med indflytningen i vores lokalområde.

I mødet afleveres en velkomstpakke med informationsmateriale og velkomstgaver fra nogle af lokalområdets foreninger og virksomheder.

(Rolfsted Idrætsforening, Ferritslev Fritidshus, Super-Brugsen, Arbejdernes Landsbank, Salon Binder, Apotek)

Velkomstpakken kan udvides over tid.

I mødets afslutning tilbydes nye tilflytterne at anvende repræsentanter som kontaktperson, såfremt der skulle være eller opstå spørgsmål de ønsker at drøfte med os som lokalt forankrede personer.

Procedure:

Som udgangspunkt ønsker vi, at nye beboere/ tilflyttere i forbindelse med deres indflytning modtager et brev fra lokalrådet med en første velkomst hilsen.

Brevet udsendes af Faaborg-Midtfyn Kommune sammen med ”borgmesterbrev” til nytilflyttere

Brevmodellen suppleres med at vi tager kontakt med de pågældende for at tilbyde en velkomstsamtale i et besøg.

Velkomstsamtalen tilstræbes gennemført ca. 1 måned efter indflytningen eller snarest mulig derefter.

Velkomstsamtalens indhold i punktform:

  • En velkomstpakke med informationsmateriale og velkomstgaver fra nogle af lokalområdets foreninger og virksomheder.
  • Orientering om lokalområdets indretning og opbygning, herunder om de aktivitetsmuligheder der findes – aktuel oversigtsliste med adresser udleveres.
  • Mulighed for afklaring af spørgsmål i forbindelse med indflytningen
  • Tilbud om kontaktperson fra lokalrådet.

 

Evaluering af Pilotprojektet.

Der er udarbejdet evalueringsskema som udfyldes i forbindelse med alle gennemførte besøg. Målet med evalueringen er at opsamle og synliggøre de indhøstede erfaringer med henblik på at drage læring af hvad der erfares (model: Learning by doing). De opnåede erfaringer drøftes på Forum Ferritslev -Rolfsteds koordinerende udvalgs møde med henblik på at indhøste vigtige informationer om lokalområdets nye tilflyttere samt at kvalificere projektet yderligere.
Der udarbejdes endvidere statistisk oversigt over antallet af nye tilflyttere m.v. ved udgangen af hvert år.

 

Projektledelse.

Efter 1 juli 2017 bliver opgaven varetaget af et nyt nedsat ad hoc udvalg med Louise Hofstedt Nielsen som koordinator/ kontaktperson.
Kontaktperson: Louse Hofstedt Nielsen tlf: 30671165 mail:teamtilflytter5863@gmail.com

Efterskrift.
Projektet har nu etableret sig som et fast modeltilbud efter 2 års pilotfase.
I pilotfasen er fremkommet en række erfaringer, opgørelser og materiale, som benyttes fremover.
Interesserede er velkommen til at kontakte os for yderligere informationer om projektet.

Projektbeskrivelse 4 – gældende fra 1 juli 2017/ST.