Nyheder


Årsmødet i en coronatid

På grund af corona var Årsmødet i Forum Ferritslev Rolfsted i år udskudt fra foråret til august måned.

Koordinationsudvalget havde forud for mødet gjort sig nogle tanker om, at vi gerne ville have lagt op til en form for workshop til årsmødet. Her ville vi gerne havde hørt borgernes ideer, til udvikling af lokalområdet og udviklet på ideerne. På grund af forskellige restriktioner blev vi nødt til at ændre det i sidste øjeblik, så det i stedet blev en gennemgang af årets forskellige projekter og aktiviteter. Kommende såvel som afholdte.

På aftenen for årmødet, var der et meget begrænset fremmøde. Men vi vil gerne benytte muligheden for, at takke dem, som mødte op. Vi er klar over, at corona nok har haft en betydning for, at det var en fåtal der deltog i vores møde i Ferritslev Fritidshus, denne aften i slutningen af august.

I Koordinationsudvalget har vi efterfølgende evalueret på, hvad vi kunne havde gjort anerledes for, at få flere deltagere til vores årsmøde. Her kom vi frem til, at vi forsat skal husstandsomdele flyers. Det er dog en stor omkostning, for Forum Ferritslev-Rolfsted, som ellers ikke har nogen indtægskilde.

Vi fremadrettet opfordrer folk til, at deltage i Årsmødet, kun sådan kan vi i fællesskab udvikle vores områder;

  • Ferritslev
  • Rolfsted
  • Hudevad
  • Kappendrup

Da udviklingen netop, kræver fællesskab, sammenhold og frivillige, så vi forsat har en skønt sted at bo, og som formes efter vores fælles ønsker.

Vi vil gerne opfordre til, at hvis netop du sidder med en idé til, hvordan vi kan udvikle vores område og skabe bedre forhold, at du kontakter os.

Vi kan ikke selv løfte alle projekter, men vi vil rigtig gerne støtte op omkring de initiativer, som lokale ildsjæle brænder for.

Derfor opfordrer vi også dig, som har et par timer til rådighed enten fast eller en gang imellem, om at kontakte os, for blive frivillig.


MA GLAD giver morgenmad til Åhaven

MA Glad besluttede at give morgenbrød til beboerne og personalet.
Det er hårdt at man ikke kan få besøg af familie og venner.
Derfor besluttede MA GLAD at give rundstykker og brundsvigermænd til den søde tand.
Det blev behørigt afleveret udenfor på en bænk, hvorefter personalet hentede det.
Som det kan ses spiser de i behøring afstand og i hold


Årsmødet den 19 marts er aflyst.

På grund af de seneste beslutninger fra regeringen har Forum Ferritslev Rolfsted besluttet at aflyse årsmødet.
Vi håber at kunne meddele en ny dato ud i slutningen ag marts eller først i april.
På Lederteamets vegne.
Louise Nielsen Formand


Husk Årsmøde den 19 marts i Fritidshuset

Alle beboere inviteres til Årsmøde

i Forum Ferritslev-Rolfsted

Torsdag den 19. marts 2019 kl. 19.00 – 21.00

I Ferritslev Fritidshus

Kære beboere i Ferritslev, Rolfsted, Kappendrup og Hudevad.

Så er det igen tid til Årsmøde i Forum Ferritslev-Rolfsted, og vi håber at rigtig mange har lyst til at komme og høre, hvad der rør sig i vores lokalområde.

Mødet vil bestå af 3 dele:

Årsmøde

Afstemning om borgerbudget 2019

Oplæg & debat omkring fiberbredbånd

I et lokalsamfund som vores, har vi brug for at alle bliver hørt og tager del i vores fælles udvikling.

DERFOR mød op til årsmødet. Tag din familie og nabo med.

Dagsorden ved Årsmødet

Valg af dirigent.

Formandens beretning.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Behandling af indkomne forslag.

Valg af medlemmer til Koordinationsudvalget

Valg af 2 revisorer.

 Eventuelt

Vi har en konkret sag, som vi gerne vil have jeres bud på, hvordan vi kan løse

Hvis du kunne bestemme, hvad skulle der så ske med Rolfsted Torv, så det det bliver et område til gavn for vores lokalsamfund.

Kom med dine ideer, så tager vi dem med i vores videre arbejde.

Hurtigt internet er vigtig for vækst og udvikling i lokalområder

Derfor har vi inviteret udbydere af fiberbredbånd til en debat omkring behovet og vigtigheden af fiberbredbånd i vores område. Formålet er at få en drøftelse af muligheder og svar på spørgsmål omkring fiberbredbånd i vores lokalområde.


Affaldsindsamling

Affaldsindsamling 2020

Søndag den 26.april kl. 10 – 12

Så er det igen aktuelt med en fælles indsats for at få vores lokalområde til at se rent og indbydende ud for os selv og folk, der kommer her til. Men vi gør det også for at skåne naturen for vores affald.

Det sker søndag den 26. april, hvor Danmarks Naturfredningsforening over hele landet sætter fokus på affald i naturen.

Vi mødes ved Ferritslev Fritidshus kl. 10. Her fordeles ruter og vi forsynes med sække, handsker og trafikveste. Vi samler så meget affald vi kan nå end til kl. 12.

Her efter bakker Super-Brugsen i Ferritslev op om arrangementet ved at servere en øl/vand og lidt til ganen til alle, der aktivt har deltaget i affaldsindsamlingen.

Tilmelding sker til Elsebeth Pedersen tlf. 24982356.

Er du ikke blevet tilmeldt, er du velkommen til at møde op alligevel og tag gerne børnene med.

Der er brug for mange hænder.