Rute 161/162


Busrute 161/162 Svendborg – Ørbæk – Ferritslev – Odense.

Nuværende væsentligste regionale rute gennem vores lokalområde.

Den typiske kørehyppighed:

Hverdage:
Ørbæk: Morgen kl. 4.59 Eftermiddag kl. 17.03 – i alt 18 busser til Odense centrum.
Odense: Morgen kl. 5.50 Eftermiddag kl. 17.59 – i alt 18 busser til Ørbæk/ Svendborg.

Ingen busser i weekenden – ingen busser i helligdagene.

Arbejdshypotese – bedste umiddelbare løsning:

Bedste umiddelbare løsning afhænger af, om vi får et forsøg med bybussen nr. 82.

Forslag 1 – med bybusløsning:
Hver anden af regionalbusserne kører fra Ferritslevtorv enten til Langeskov station eller til Årslev station.
Fordel: Busrute på tværs i lokalområdet med forbindelse til tog.
Nødvendighed: Bybus og regionalbus kører ikkei samme rute i for stort omfang.

Forslag 2 – uden bybusløsning.
Bus 161/162 kører aftentur hver anden time.
Bus 161/162 kører weekendtur efter ny plan.

Busrute 831 U Årslev – Ferritslev – Nyborg.

På vej mod uddannelse – busrute målrettet gymnasieelever mod Nyborg.
Bussen tager også andre passagerer med.

Den typiske køreplan:

Hverdage:
Årslev station: Morgen 7.21 & 9.11 Eftermiddag 14.24 & 16.10
Nyborg Station: Morgen 6.38 & 8.21 Eftermiddag 13.31 & 15.15

Ingen busser i weekenden – ingen busser i helligdagene – ingen busser i skoleferier.

Arbejdshypotese – bedste umiddelbare løsning:

?

Skolekørsel bus 340

Udarbejde oversigt med arbejdshypotese og bedste umiddelbare løsning.

Busrute 82 (81&82&83) – Skibhusene – Neder Holluf – Fraugde:

Nuværende nærmeste Bybus med vendeplads i Fraugde.

Den typiske kørehyppighed:

Hverdage:
Bussen kører regelmæssigt og som udgangspunkt 2 gange pr. time:
Fra Fraugde: kl. 4.45 til kl. 19.53.
1 gang pr. time fra Fraugde: aften kl. 20.53 – 23.08

Lørdage:
Bussen kører regelmæssigt i følgende omfang:
Fra Fraugde kl. 5.55 hver time til kl. 9.50
Herefter 2 gange i timen til kl. 16.20
Herefter 1 gang i timen til kl. 23.08

Søn- og helligdage:
Bussen kører regelmæssigt i følgende omfang:
Fra Fraugde kl. 5.56 til 23.08 ca. 1 gang i timen.

Nuværende nærmeste Bybus med vendeplads i Fraugde – Turforlængelse ved at Bybussen kører til Ferritslev Torv:
Bybussen kører fra Bilka via Ørbækvej og drejer til venstre efter motorvejsbroen.
Fra venstresvinget til vendepladsen i Fraugde køres 1,8 km.
Hvis bussen ikke drejer til venstre til Fraugde, men fortsætter til Ferritslev Torv, køres der ad Ørbækvej i alt 8,8 km.

Turforlængelsen bliver således i alt 7,0 km.

Arbejdshypotese – bedste løsning:

Hver anden bybus til Fraugde kører til Ferritslev Torv.
Dette sikrer en bybus i timedrift i hovedparten af hverdagen og hver anden timedrift aften og i weekenden. Samtidigt sikres en regelmæssig busdrift.