Hvilke nytårsønsker har du for dit område?


Kom til borgermøde og ta`din nabo med. mandag den 22 hanuar kl. 19 – 21 på Sdr. Nærå Fri og Efterskole