Godt nytår til alle


Forum Ferritslev – Rolfsted ønsker alle et godt nytår.

2018 har på mange måder været et år med mange udfordringer men også med mange spændende tiltag.
Det er dejligt at byggeriet på Egebjerg skrider godt frem og at det bliver færdigt til den reviderede tid.
Vi er begyndt at få nye byskilte både i Rolfsted og Ferritslev.
Der er kommet en vaskehal til byen.
Hjørnet ved Havndrupvej er gjort pænt med nymalet autoværn og nedklipning af buske.
Vi fik penge til fra borgerbudget til vores 3 projekter.
R. I. F. har åbnet et nyt motionscenter i Rolfhallen.
Bålhytte i Byparken er endelig blevet godkendt og opsættes i det nye år.
Projekt legplads i Byparken er også kommet i gang med ansøgninger og der er allerede skrabet en del penge sammen.
Det forventes at første etape bliver udført i foråret 2019.
Vores Team tilflyttere har i årets løb besøgt en del nye tilflyttere og en del af dem har børn.
Vi fik afsendt vores oplæg til udviklingsstrategien til FMK. Vi håber selvfølgelig at en del af det vil bliver udført.
Det er bla.. renovering af Rolfsted Torv – Udstykning mellem Rolfsted og Ferritslev – Bedre trafiksikkerhed gennem vores lokalområde – Bedre busforbindelse. Det hele kan læses på FMK hjemmeside, hvor der også er andre lokale, som har indsendt oplæg.
Det er også dejligt at vi har fået fjernvarme til området. Det vil helt sikkert gavne området angående flere tilflyttere. Desværre er det også gået ud over omsætningen ved vores lokale forretninger.
2019 vil helt sikkert byde på mange nye spændende tiltag i vores lokalområde.
I opfordres allerede nu til at sætte kryds ved den 21 marts 2019, hvor der er årsmøde i Forrum Ferritslev-Rolfsted.
Endnu engang godt nytår
godt