Endnu engang stor tilslutning til årsmødet


Endnu engang var der stor opbakning til vores årsmøde i Forum Ferritslev – Rolfsted.
Borgmester Hans Staunsager indledte med at fortælle om kommunens fremtidsplaner generelt og mulighederne for vores lokalområde.
Der var mulighed for at stille spørgsmål bagefter.
Herefter fortalte Michael Hjemadi om lægehuset og alder 2″
Derefter var det vores 3 børnehavers tur. De har hver deres profil og alle 3 har fremgang i børnetallet.
Louise Hofsted fra Team Tilflyttere fortalte om arbejdet med at besøge nye tilflyttere. De er 10 i gruppen som besøger nye tilflyttere. De har besøgt 17 nye familier siden efteråret og 10 familier var børnefamilier.
Masterplanen for byparken samt regnskabet blev gennemgået.
Der blev valgt 2 nye ind i koordinationsudvalget så der i alt ny er 10.
Alt i alt et godt årsmøde med stor opbakning.