Endnu en opfordring til FMK om bedre sikkerhed på Ørbækvej


Dette brev er sendt til FMK trafik og vej afdelingen.
Hej
Reyhaneh.
Vi har tidligere været i dialog med jer omkring fodgænger felt på Ørbækvej / Lundsbjergvej.
Her er der rigtig mange som krydser vejen både skolebørn og voksne og som skal til læge eller handle i forretningerne.
Vi har fået at vide at det kan ikke lade sig gøre da politiet har frarådet det. De mener det er falsk sikkerhed.
Vi kan dog se at i Herrested er der lavet sådan en fodgængerovergang med blink og lys. Det er samme vej dog i Nyborg kommune. Se medsendte billede.
Det virker for os meget sikkert og noget mærkeligt den kan lade sig gøre i Nyborg men ikke i FMK.
Inden længe er det også ved at være slut med byggeret i på Egebjerg og her bør også laves en fodgængerovergang på hjørnet som forbinder fortovet på Ørbækvej og Egebjerg.
Vi mener virkelig at der er behov for disse overgange på grund af den megen trafik begge steder.
Hvordan går det med hastighedstællingerne som det er blevet lovet tidligere.
Det samme er belysning i krydset  Ørbækvej og Havndrupvej.

Med venlig hilsen
Forum Ferritslev Rolfsted
Willi Hansen