Egon Hansen stiller op for Borgerlisten


Egon Hansen, daglig leder af Ferritslev Fritidshus, stiller op for Borgerlisten ved kommunalvalget. Endnu en kandidat kan præsenteres inden længe.

Ferritslev: Borgerlisten har fået endnu en kandidat på listen til et kommende kommunalvalg. Det er den daglige leder af Ferritslev Fritidshus, 60-årig Egon Hansen, der nu er at finde på partiets kandidatliste.

“Jeg stiller op for Borgerlisten i Faaborg-Midtfyn kommune, fordi den har tilbudt en platform til at arbejde med kommunalpolitiske sager. Desuden har den ikke partipolitiske indfaldsvinkel større mulighed for at se sagen fra borgerens side – end fra systemets” lyder det fra Egon Hansen i en pressemeddelelse.

“Jeg er ikke en typisk partipolitiker, men en person som Jan Valbak (der stiftede Borgerlisten), der ser en sag fra borgerens synspunkt, men naturligvis skal vægte den med helheden”, lyder det videre fra ham.

Egon Hansen har i mere end 40 år været ansat i Ferritslev Fritidshus – på fuld tid siden 1991. Næste år går han på nedsat tid, og nu er der mulighed for, at de ledige timer kan bruges på politik.

Det har den 60-årige gjort før. I den tidligere Årslev Kommune sad han i to perioder i byrådet for først De Radikale og siden Borgerlisten.

– Jeg valgte dengang at koncentere mig om mit job, men nu går jeg på delpension, og så vil jeg gerne gøre noget for min kommune. Jeg har savnet det lidt, og jeg har det sådan, at jeg ikke bare vil stå på sidelinjen og råbe op. Så skal man forsøge at gå med ind i det, såfremt vælgerne ønsker det samme, siger Egon Hansen.