Nyheder


Så kom endelig resultatet for borgerbudget

Borgerbudget 2018 – Forstadsbåndet

Liste over tildelte midler til projekter i forstadsbåndet.

Projekterne er oplistet efter dem der har modtaget flest stemmer. Der er i alt afgivet 203 gyldige stemmer. Styregruppen har haft til formål at sikre flest mulige projekter finansiering til deres projekter. Ved første øjekast kan det se mærkeligt ud rent procentmæssigt den fordeling der er givet ud af midlerne. Men vi i styregruppen har gået alle projekterne igennem med tættekam og gennemlæst de tilbud I har hentet ind i jeres projekter. Ingen af projekterne får fuld finansiering, vi har set på hvad der vil give mest værdi for projekterne og prøvet at støtte bedst og bredest muligt.

Oplistet efter flest stemmer:

Kriple Kraple Park i Ferritslev Bypark (Søgt om 78.000,- kr.)

Der er besluttet at tildele projektet midler til Alladins hule og legehus plus opsætning.

Der er besluttet at tildele projektet 54.263,20 ex. moms.

Da det er et projekt på kommunens jord kan faciliteterne købes gennem Faaborg-Midtfyns Kommune så det er fri for moms.

Outdoor Fitness i Ferritslev Bypark (søgt om 78.000,- kr.)

Der er besluttet at tildele projektetmidler til indkøb af 1 x parrallel Bars, Bench, Step h. 40 cm, Step h. 60 cm. samt installationen af disse.

Der er besluttet at tildele projektet: 31.116,50 kr. ex. moms.

Da det er et projekt på kommunens jord kan faciliteterne købes gennem Faaborg-Midtfyns Kommune så det er fri for moms.

Generationer på tværs, Aktivkredsen Ferritslev Fritidshus (Søgt om 12.300,- kr.)

Der er besluttet at tildele projektet 8.800,- kr. inkl. moms.

Der gives ikke tilskud til forsikring samt markedsføring pga. at det vurderes at være drift.

Sdr. Højrup Natur- og Fitnessområde (søgt om 49.306,- kr.)

Projektet tildeles: 21.306,- kr.

Der gives tilskud til Pyramidenet samt stolper. Der ydes ikke tilskud til balancebom, sand og beplantning.

Legehus i sandkasse, Kernehuset (søgt om 20.995,- kr.)

Der gives et tilskud til projektet 12.000,- kr.

Tidens Fællesskab, Årslev Forsamlingshus (søgt om 9.999,- kr.)

Der gives tilskud til projektet på 6.949,- inkl. moms.

Der gives ikke tilskud til fernisering og ophæng.

Basketområde i Nr. Søby (søgt om 68.276, kr)

Projektet tildeles 15.074,- kr.

Der ydes ikke tilskud til underlag men kun til stander.

Da det er et projekt på kommunens jord kan faciliteterne købes gennem Faaborg-Midtfyns Kommune så det er fri for moms.

Samtalemiljø, Sdr. Nærå Friskole (søgt om 36.903,- kr.)

Det er besluttet at tildele projektet 11.100,-

Dette projekt har fået færrest stemmer og tildeles det resterende beløb. Vi håber at Sdr. Nærå Friskole ved hjælp af skolens støtteforening vil kunne få realiseret projektet alligevel.

Vi har dermed tilgodeset alle projekterne i mere eller mindre grad. Vi håber at I med de tildelte midler kan få jeres projekter virkeliggjort.

Såfremt I skulle have spørgsmål er I velkomne til at kontakte enten os i styregruppen eller FMK.

Kontaktperson ved Faaborg-Midtfyn Kommune:

Thomas Røddik Konradsen

Strategisk udviklingskonsulent i Politik og


Så er der nye byskilte på vej

Så er der nye byskilte på vej.
Det er noget vi har ønsket længe af kommunen
De er startet i Rolfsted og fortsætter sikkert i Ferritslev.
Desuden er autoværn mod Havndrup malet og buske klippet ned så man kan se autoværnet.
Alt i alt pænt for vores område.


Endnu en opfordring til FMK om bedre sikkerhed på Ørbækvej

Dette brev er sendt til FMK trafik og vej afdelingen.
Hej
Reyhaneh.
Vi har tidligere været i dialog med jer omkring fodgænger felt på Ørbækvej / Lundsbjergvej.
Her er der rigtig mange som krydser vejen både skolebørn og voksne og som skal til læge eller handle i forretningerne.
Vi har fået at vide at det kan ikke lade sig gøre da politiet har frarådet det. De mener det er falsk sikkerhed.
Vi kan dog se at i Herrested er der lavet sådan en fodgængerovergang med blink og lys. Det er samme vej dog i Nyborg kommune. Se medsendte billede.
Det virker for os meget sikkert og noget mærkeligt den kan lade sig gøre i Nyborg men ikke i FMK.
Inden længe er det også ved at være slut med byggeret i på Egebjerg og her bør også laves en fodgængerovergang på hjørnet som forbinder fortovet på Ørbækvej og Egebjerg.
Vi mener virkelig at der er behov for disse overgange på grund af den megen trafik begge steder.
Hvordan går det med hastighedstællingerne som det er blevet lovet tidligere.
Det samme er belysning i krydset  Ørbækvej og Havndrupvej.

Med venlig hilsen
Forum Ferritslev Rolfsted
Willi Hansen