Nyheder


Endnu en opfordring til FMK om bedre sikkerhed på Ørbækvej

Dette brev er sendt til FMK trafik og vej afdelingen.
Hej
Reyhaneh.
Vi har tidligere været i dialog med jer omkring fodgænger felt på Ørbækvej / Lundsbjergvej.
Her er der rigtig mange som krydser vejen både skolebørn og voksne og som skal til læge eller handle i forretningerne.
Vi har fået at vide at det kan ikke lade sig gøre da politiet har frarådet det. De mener det er falsk sikkerhed.
Vi kan dog se at i Herrested er der lavet sådan en fodgængerovergang med blink og lys. Det er samme vej dog i Nyborg kommune. Se medsendte billede.
Det virker for os meget sikkert og noget mærkeligt den kan lade sig gøre i Nyborg men ikke i FMK.
Inden længe er det også ved at være slut med byggeret i på Egebjerg og her bør også laves en fodgængerovergang på hjørnet som forbinder fortovet på Ørbækvej og Egebjerg.
Vi mener virkelig at der er behov for disse overgange på grund af den megen trafik begge steder.
Hvordan går det med hastighedstællingerne som det er blevet lovet tidligere.
Det samme er belysning i krydset  Ørbækvej og Havndrupvej.

Med venlig hilsen
Forum Ferritslev Rolfsted
Willi Hansen


Så er der endelig åbnet op på denne del af Ørbækvej


Nu er der endelig åbnet op for denne del af Ørbækvej.
Der mangler stadig en del fra Nyborgvej og videre mod Ørbæk. Det skulle gerne åbnes i næste uge. Dog vil der mangle ca. 80 meter som færdiggøres snarest.
Det er lovet at man er helt færdig i uge uge 49.
Det har også godt nok slidt på mange med alt det arbejde.
Ikke mindst vores forretninger i byen.
Vi håber at den normal handel vil komme tilbage inden længe.
Husk derfor at handle lokalt.


Opstart af ny legeplads udsat i byparken.

Som der tidligere er meldt ud skulle vores kommende legplads i Byparken være opstartet i år.
Det var meningen at der skulle opsættes nogle af legeredskaberne.
Vi er imidlertid løbet ind i nogle problemer omkring byggetilladelse og det skal være i orden inden vi begynder på projektet.
Vi arbejder intenst med kommunen men det er desværre en længere proces at få det gennem systemet.
Vi har fået pålagt at fjerne de eksisterende legredskaber, som ikke kan repareres og det sker inden længe.


Stadig vejarbejde i Ferritslev

Der arbejdes stadig med at nedlægge fjernvarmerør i Ferritslev.
Nu har de fået boret hul i broen ved Marius Pedersen.
Så kan de begynde at monterer rør og få færdiggjort dette.
Det er oplyst at den del af Ørbækvej fra Marius Pedersen til Ådalen åbnes i næste uge.
Alt dette vejarbejde har stor konsekvenser for vores handelsliv.
Det er derfor vigtigt at man stadig bakker op om de lokale forretninger.
Også selvom det er lidt besværligt at komme dertil.


Besøg af Kultur og lokalsamfundsudvalget FMK

Tirsdag i den forgangne uge, havde vi besøg af Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

På mødet blev der med udvalget drøftet en lang række punkter,som FORUM Ferritslev-Rolfsted i øjeblikket arbejder på:

• Nye byggegrunde imellem Ferritslev og Rolfsted
• Sikker skolevej fra Savværksgrund til Tivekrogen i Ferritslev (bus/cykelsti)
• Byforskønnelse af Rolfsted Torv
• Cykelsti fra Rolfsted til Odense (Davinde)
• Manglende kollektiv trafik weekend og aftener
• Kommunal genoptræning i motionscenter/Rolfhallen
• Sundhedshus

Derudover blev nævnt udbygning og udvikling af både Fritidshuset og Rolfhallen samt planer for Byparken i Ferritslev, hvor man bl.a. er afhængig af byggetilladelser fra kommunen.

Landsbyklyngen ”Fyns Søland” blev også drøftet, hvor et af kendetegnene for alle landsbyer (incl. Ferritslev og Rolfsted) er vores tilknytning til Odense.

Med andre ord en masse relevante punkter, som politikerne fik med sig hjem.


Så blev der afholdt rejsegilde på Egebjerg.

Så blev der afholdt rejsegilde på Egebjerg torsdag den 13 september.
Der var mødt mange op og der blev holdt taler af arkitekt, bygherre FAB og entreprenør.
Der var mulighed for at se en lejlighed.
Der er kun 2 lejligheder tilbage og de er reserveret.
Der er ingen tvivl om at de snart er udlejet.


Husk der er møde tirsdag den 11 september kl 19.00 med Kultur og lokalsamfundsudvalget fra FMK

Husk tirsdag d. 11. september får vi besøg af Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.
FORUM Ferritslev-Rolfsted har arrangeret et træffemøde, hvor man i timerne 19-21 kan møde udvalget, og være med til at skabe dialog og debat. Udvalget vil gerne vide mere om vores område og os.
Forud for mødet er der allerede emner på tapetet, såsom ‘Degnemarken’, som er projektet med at få skabt en udstykning mellem Ferritslev og Rolfsted, Rolfsted Torv osv.
Kig forbi og få en åben dialog med politikerne. – sammen med Anne Møllegaard Mortensen


Endnu et ungt par er flyttet til området.

Sanne og Alex Rock er flyttet ind på Ørbækvej 861 Ferritslev.
De søgte et område hvor der var gode faciliteter såsom Indkøbsmuligheder, Lægehus, skoler og børnehaver. Det kunne de finde i vores område.
De havde også besøgt boligmessen i OCC sidste år og hvor de fik inspiration på vores udstilling.