Nyheder


Revideret billede som gerne må omdeles

Vi har de seneste dage set, at vores 3 år gamle opslag er kommet i omløb igen. Der er sket lidt ændringer i de forgangne 3 år, og derfor har vi lavet denne opdatering, som illustrerer hvor meget vi lokalt kan byde på, og hvad vi har meget tæt på vores område.
Del meget gerne denne opdaterede version.
PS: Der har på det seneste været godt gang i hussalget igen.


Velbesøgt Borgermøde I Ferritslev Fritidshus

Endnu et velbesøgt borgermøde hvor vi var omkring 130.

Her til aften blev der med endnu en fyldt sal afviklet borger- og vælgermøde.
På mødet blev der af arkitekten bag projektet orienteret om det reviderede FAB-projekt, som nu skal opføres 12% billigere. Projektet forventes afsluttet til jul næste år.
Efterfølgende var der vælgermøde med vores i år 4 lokale kandidater til kommunalvalget senere på måneden. Her skal der lyde en opfordring til, at alle får stemt og støttet dem aktivt, så vi lokalt kan få en og gerne flere repræsentanter i den kommende kommunalbestyrelse.
Det kan kort opsummeres, at alle vores kandidater går ind for, at vores to byer bygges sammen, og at der skal arbejdes på, at vi bliver skrevet ind i kommunens udviklingsplan igen på lige fod med andre byer i Forstadsbåndet i den nordlige del af kommunen.