Nyheder


Officiel åbning af OK vaskehal fredag den 2 februar

Fredag den 2 september kl. 7.00 er der officiel åbning af Super Brugsens nye vaskehal.
Fåborg Midtfyns Borgmester Hans Stavnsager kommer og klipper den røde snor.
Der serveres morgenkaffe og rundstykker.
Alle kan få vasket for 1 krone den 2 og 3 september. Begge dage er der åben fra 7.00 til 22.00.


Jo flere jo bedre

Der er nu 31 hjerteløbere,som er tilknyttet vores lokale hjertestartere.
Det er meget flot men jo flere jo bedre.
Det vi skal bruge er dit navn samt mobilnummer. Du bliver så registreret til den hjertestarter,som hænger tættest hvor du bor.
Ved Ulykke vil 112 kontakte dem som står på listen ved den hjertestarter som er tættest på ulykke stedet.
Er du ikke hjemme eller ikke har mulighed for at hjælpe bliver den næste ringet op.
Er du interesseret kontakt nedenstående og få nærmere information
Forum Ferritslev – Rolfsted Willi Hansen 30463029


Danse skole

Skal vi danse?

Mangler du evnerne til at svare ja, så kan du få rettet op på det, når Anette Kaltoft underviser i dans i Ferritslev Fritidshus.

Kan du i forvejen danse, så sker det torsdag kl. 18:45. Anette ser dog meget gerne, at der kan skabes et nyt begynderhold, og du er velkommen til at kontakte hende på 66181280.

Dans er ikke alene sjovt og sundt for forholdet, men også god træning for både din og ryg og ikke mindst hjernen.

Det er svært at finde på argumenter for, hvorfor du ikke skal give det en chance.


Nyt fra Lægehuset

Vores dygtige kollega – Rikke Vognbjerg, som nogle gange hjælper os. har lavet følgende tekst om cannabis. Vi synes det fint forklare, hvorfor vi herfra siger, at det ikke er noget vi kan udskrive.

Mange tak Rikke Vognbjerg Sydenham

AL DEN SNAK OM CANNABIS HOS LÆGEN

Folketinget har truffet beslutning om, at Cannabis fra 1. januar kan udskrives fra egen læge. Beslutningen er truffet på baggrund af en masse enkeltstående beretninger, hvor patienter har oplevet effekt af behandlingen og ikke på baggrund af større studier, som har dokumenteret dette. Der er tale om en 4-årig forsøgsordning. De fleste læger er meget tilbageholdende med at udskrive det.

Og hvorfor så det?
Fordi vi vil vise magt? Nej!
Fordi vi er i lommen på medicinalindustrien og vil have patienter til at bruge penge på diverse andre præparater? Nej (Vi får ingen betaling af industrien for at anvende bestemte præparater, og medicinsk cannabis er iøvrigt også produceret af medicinalindustrien).
Fordi vi ikke orker at sætte os ind i et nyt præparat? Nej – der sker en stor udvikling i medicinske præparater hele tiden, og vi gør vores bedste for at følge med.
Fordi vi er konservative og stivsindede? Måske. I hvert fald holder vi fast i at behandle med såkaldt evidensbaseret medicin – altså behandlinger, som har bevislig effekt.

Indførelsen af medicinsk cannabis er en rent politisk beslutning. Der har ikke været medicinske fagpersoner indblandet i processen, og Lægemiddelstyrelsen, som har samlet et overblik over al forskning indenfor området, skriver også, at der mangler tilstrækkelig viden til at kunne lave en konkret behandlingsvejledning. Derfor er det vedtaget, at den enkelte læge skal vurdere den enkelte patient, og beslutte om der er god grund til at anvende præparatet. Mange patienter oplever nu at blive afvist hos egen læge. Dette fordi de tilstande patienterne henvender sig med ikke er grundigt nok undersøgt, og det ikke er vist, at behandlingen vil have effekt. Det svarer til, hvis Hr. Hansen ringer til mig og beder om en recept på blodtryksmedicin mod sin smertefulde nyresten. Jeg kan ikke afvise, at det vil have effekt, da det (mig bekendt) ikke er videnskabeligt undersøgt. Men som læge benytter jeg mig af behandlinger, som er videnskabeligt undersøgt og som har dokumenteret effekt og et minimum af bivirkninger, som opvejes af effekten.

Alkohol kan f.eks. også lindre rigtig mange ting! Men der følger også nogle bivirkninger med. Derfor får du heller ikke en recept på det hos din læge. Hvis Cannabis nu var uden bivirkninger og ufarligt, så burde det kunne købes i Helsekostbutikker og bruges af alternative behandlere, men sådan forholder det sig ikke. Der er bivirkninger til behandlingen – også alvorlige, såsom afhængighed og psykoser. Når det ikke er videnskabeligt bevist, at det har effekt, så har det ingen plads i lægelige behandlinger. Cannabis er undersøgt og har dokumenteret effekt til enkelte tilstande (multipel sclerose, spasticitet, bivirkninger til cancerbehandling), men disse tilstande hører til hos speciallægerne på sygehusene og ikke i almen praksis. Der foretages masser af forskning på området, og forhåbentlig kan vi blive klogere på flere tilstande, hvor midlet kan have en effekt. Men indtil vi er klogere på kort- og langtidseffekter, vil de fleste læger vælge at beskytte patienterne og ikke udskrive behandlingen.

Jeg håber, at I nu har bedre forståelse for, hvorfor mine kollegaer er tilbageholdende med at udskrive. Og så håber jeg, at forskningen de næste år kan gøre os meget klogere på, om der er flere patienter, der kan hjælpes af Cannabis.
Rikke