Ikke kategoriseret


MA GLAD giver morgenmad til Åhaven

MA Glad besluttede at give morgenbrød til beboerne og personalet.
Det er hårdt at man ikke kan få besøg af familie og venner.
Derfor besluttede MA GLAD at give rundstykker og brundsvigermænd til den søde tand.
Det blev behørigt afleveret udenfor på en bænk, hvorefter personalet hentede det.
Som det kan ses spiser de i behøring afstand og i hold


Husk Årsmøde den 19 marts i Fritidshuset

Alle beboere inviteres til Årsmøde

i Forum Ferritslev-Rolfsted

Torsdag den 19. marts 2019 kl. 19.00 – 21.00

I Ferritslev Fritidshus

Kære beboere i Ferritslev, Rolfsted, Kappendrup og Hudevad.

Så er det igen tid til Årsmøde i Forum Ferritslev-Rolfsted, og vi håber at rigtig mange har lyst til at komme og høre, hvad der rør sig i vores lokalområde.

Mødet vil bestå af 3 dele:

Årsmøde

Afstemning om borgerbudget 2019

Oplæg & debat omkring fiberbredbånd

I et lokalsamfund som vores, har vi brug for at alle bliver hørt og tager del i vores fælles udvikling.

DERFOR mød op til årsmødet. Tag din familie og nabo med.

Dagsorden ved Årsmødet

Valg af dirigent.

Formandens beretning.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Behandling af indkomne forslag.

Valg af medlemmer til Koordinationsudvalget

Valg af 2 revisorer.

 Eventuelt

Vi har en konkret sag, som vi gerne vil have jeres bud på, hvordan vi kan løse

Hvis du kunne bestemme, hvad skulle der så ske med Rolfsted Torv, så det det bliver et område til gavn for vores lokalsamfund.

Kom med dine ideer, så tager vi dem med i vores videre arbejde.

Hurtigt internet er vigtig for vækst og udvikling i lokalområder

Derfor har vi inviteret udbydere af fiberbredbånd til en debat omkring behovet og vigtigheden af fiberbredbånd i vores område. Formålet er at få en drøftelse af muligheder og svar på spørgsmål omkring fiberbredbånd i vores lokalområde.


Endnu en opfordring til FMK om bedre sikkerhed på Ørbækvej

Dette brev er sendt til FMK trafik og vej afdelingen.
Hej
Reyhaneh.
Vi har tidligere været i dialog med jer omkring fodgænger felt på Ørbækvej / Lundsbjergvej.
Her er der rigtig mange som krydser vejen både skolebørn og voksne og som skal til læge eller handle i forretningerne.
Vi har fået at vide at det kan ikke lade sig gøre da politiet har frarådet det. De mener det er falsk sikkerhed.
Vi kan dog se at i Herrested er der lavet sådan en fodgængerovergang med blink og lys. Det er samme vej dog i Nyborg kommune. Se medsendte billede.
Det virker for os meget sikkert og noget mærkeligt den kan lade sig gøre i Nyborg men ikke i FMK.
Inden længe er det også ved at være slut med byggeret i på Egebjerg og her bør også laves en fodgængerovergang på hjørnet som forbinder fortovet på Ørbækvej og Egebjerg.
Vi mener virkelig at der er behov for disse overgange på grund af den megen trafik begge steder.
Hvordan går det med hastighedstællingerne som det er blevet lovet tidligere.
Det samme er belysning i krydset  Ørbækvej og Havndrupvej.

Med venlig hilsen
Forum Ferritslev Rolfsted
Willi Hansen


Så er der endelig åbnet op på denne del af Ørbækvej


Nu er der endelig åbnet op for denne del af Ørbækvej.
Der mangler stadig en del fra Nyborgvej og videre mod Ørbæk. Det skulle gerne åbnes i næste uge. Dog vil der mangle ca. 80 meter som færdiggøres snarest.
Det er lovet at man er helt færdig i uge uge 49.
Det har også godt nok slidt på mange med alt det arbejde.
Ikke mindst vores forretninger i byen.
Vi håber at den normal handel vil komme tilbage inden længe.
Husk derfor at handle lokalt.


Unge familier fravælger storbyer og lokalsamfundene til.

Så er vi godt i gang med 2018, og ifølge fremtidsforsker Jesper Bo Jensen fra Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, så vil vi i 2018 fortsat se, at de unge børnefamilier vælger de større byer fra, og vælger lokalsamfundene til. Den store tilflytning, som vi har set i 2017 vil derfor umiddelbart fortsætte i 2018.

Han skriver følgende i sin vurdering af 2018:

“For meget byliv er en af de nye, spirende trends. Nu har vi dyrket de store byer, livet på cafeer, pulsen i byen, hjemmedyrkede grøntsager fra altankassen, vegan-to-go mad og det frie liv i nogle år. På vej ind er de små bysamfund uden dieselforurening fra busser og biler, den nære natur, mulighed for selvforsyning og helt ud på landet. Bevægelsen mod byen har blot være en periode, som også tidligere i historien, og nu en vinden begyndt at vende. Det har stor betydning, at det er i de små samfund og på landet de unge familier kan få opfyldt deres boligdrømme for de penge, de har råd til at betale.”


Godt nytår til alle fra Forum Ferritslev- Rolfsted

Forum Ferritslev- Rolfsted ønsker alle et godt nytår med håb om at 2018 vil blive endnu et godt år for alle.
En stor til alle, som har ydet en indsats for vores lokalområde.
I 2018 er der nye spændende opgaver som venter.
Vider udvikling af Byparken.
Opstart af Byggeri på Egebjerg.
Vider udvikling af borgerkontakt
Byggeri mellem Rolfsted og Ferritslev. Kan vi få det ind i lokalplanen.
Mere sikker trafik gennem Ferritslev.
Forhåbentlig kan vi sige goddag til flere nye beboerne. (Team Tilflytter står klar.)
Det er blot nogle opgaver, som der skal arbejdes med.
Sidder der nogle med nogle ideer eller projekter er I velkomne til at kontakte Forum Ferritslev-Rolfsted evt. på mail hansenwilli@hotmail.com
Godt nytår
Forum Ferritslev Rolfsted