Busbanden


Status vedr. Busbanden i Ferritslev/Rolfsted – forår 2016  

Busbanden blev startet af en progressiv beboergruppe på 12 lokale beboere efter et borgermøde den 25. maj 2014.

Busbanden har tilknyttet støttegruppe på mere end 20 personer.

Busbandens sammensætning ved opstart:

Billede af busbanden

(enkelte medlemmer udskiftet, men Busbanden fortsætter kampen)

Busbandens opgave er at kæmpe for en forbedret kollektiv transport fra vores lokalområde og primært til Odense. Et af vore største behov er at få en sikker og stabil busdrift. Dette er af afgørende betydning for at vi kan fortsætte vores lokalområdes ideelle status, samt for at yde vores bidrag til den fremtidige udvikling og vækst i hele vores nærområde.

Busbanden har udgivet dels en grundlagsrapport (december 14) og en Hovedrapport (april 2015)   Hovedrapporten dokumenterer en lokal behovsanalyse, hvor 92 % af vore husstande (883 husstande med 1900 beboere) indgår. 98 % af beboerne støtter et forsøg med ”Odense bybus til Ferritslev Torv” – en forlængelse af Fraugdebybussen med 8 km.

Dette forsøg vil være et enestående bidrag til en sikker og stabil busdrift og et væsentligt bidrag til lokalområdets udvikling. Resultaterne vil blive, at mange beboere vil benytte den sikre busforbindelse, nye beboere vil til strømme lokalområdet, udflytning vil aftage, og vi vil opleve en betydelig nedgang i den individuelle bilkørsel (læs hele rapporten her på siden).

Faaborg-Midtfyn kommune (FMK) har endnu aldrig realitetsbehandlet Busbandens Hovedrapport. Derimod har FMK igangsat et 2 årigt forsøg med en ”Telerute” fra Svindinge/ Ørbæk til Rosengaards centret/ Odense i samarbejde med Nyborg Kommune. Busbanden deltager i forsøget i en Følgegruppe med Fyn Bus og kommunerne.

Teleruteforsøget er ikke Busbandens ønske, og imødekommer ingenlunde lokalbefolkningens ønsker og behov for kollektiv bus Vi har udarbejdet en evaluering efter første år med Teleruten (læs evalueringen efter 1 år her på siden).   Busbanden fortsætter kampen til vi opnår et tilfredsstillende resultat.

Næste milepæl bliver foråret 2017, hvor Teleruteforsøget skal slutevalueres efter 2 års forsøg.   Har du interesse i at høre mere om Busbandens arbejde, eller er du interesseret i at deltage i vores arbejde, er du velkommen til at kontakte en af nedenstående:

Thorkil Jacobsen                                                                                                 Steen Thinggaard Talsmand for busbanden

Mail: tj@mfg.dk                                                                                                   Mail: thinggaard@os.dk  Tlf.  30132394                                                                                                     Tlf. 61 18 21 70

 

 

Evalueringsskrivelse fra BUSBANDEN i Ferritslev-Rolfsted efter første års forsøgsordning med ”Teleruten” fra Svindinge til Odense.   Evalueringens hovedpointer:   Teleruten har efter 1 års forsøg været benyttet af ca. 2 rejsende pr. dag.   Teleruten har ingen folkelig opbakning, og giver ikke et løft til lokalområdet.   Der er en række grunde til, at ruten kun bruges, hvis man absolut ikke har andre muligheder:

 • Ordningen er påfaldende ufleksibel og utidssvarende. Den skal bestilles to timer i forvejen. Dette indebærer, at man ikke kan bruge den til hjemtransport fra et arrangement, hvor man ikke kender sluttidspunktet. Hvis et arrangement slutter tidligere eller senere end forventet, må man gå før tid eller stille sig og vente. Der er er ingen ”næste bus”. Tilsvarende kan man heller ikke tage imod et ”stop”, fordi man har bestilt en bil, som man moralsk er forpligtet til at vente på.
 • Prisen er høj: 30 kr. hver vej for en voksen, og derudover skal man betale normal pris for bussen videre fra Rosengårdcenteret.
 • Der er ingen fast tid for afgang, og man skal møde 5 minutter før det tidspunkt, man får i telefonen, når man bestiller turen, og være indstillet på at vente op til et kvarter efter det angivne tidspunkt, dvs. i alt op til 20 minutter. Derefter bliver man muligvis kørt en betydelig omvej, før man når frem.

Af disse grunde er det vores opfattelse, at et telerute-koncept ikke kan udfylde områdets behov for offentlig transport, med de gevinster for området, som stabil offentlig transport ville betyde, nemlig at:

– Understøtte tilflytningen til området

– Fastholde unge i området, når de begynder en uddannelse

– Være et tilbud til pensionister, der ikke kan køre bil selv

– Fastholde et dynamisk lokalmiljø

Busbanden henviser til vores hovedrapport af april 2015, hvoraf fremgår:

 • 92 % af lokalområdets beboelser har deltaget aktivt i vores kortlægning af behov
 • 98 % ønsker iværksat forsøg med Odense bybus til Ferritslev Torv

Busbandens mission er bl.a. at sikre lokalområdets udvikling og vækst ved etablering af en forbedret kollektiv trafikløsning, og dermed også bidrage aktivt til at Faaborg-Midtfyn kommunes udviklingsstrategiske mål opfyldes.

Vi er et attraktivt bosætningsområde i forhold til det sydøstlige Odense. Vores aktuelle væsentligste hindring er den manglende ”sikre og stabile busdrift”   Vores vision om at blive et udviklings- og vækstområde er forankret i realiteten.

Et sammenligneligt lokalområde i Morud har afprøvet modellen med bybusforlængelse. Efter 3 års drift, benyttes denne bybus nu af godt 23.000 brugere pr. år – en fremgang sidste år på 15,6 %.

Vores forventning er, at FMK i 2017 efter endt Teleruteforsøg (2 år) vil realitetsbehandle forslaget om et forsøg med en sikker og stabil busforbindelse – jævnfør vores Hovedrapport, således vi kan indfri vores vækstpotentiale.

Selv om vi grundlæggende ikke tror, at en teleruteordning kan løse vores behov for offentlig transport, tilslutter vi os de forbedringer, som Fynbus foreslår, og vi vil for telerutens forsøgsår 2 foreslå yderligere forbedringer af ordningen, således at vi i dokumenterede tal kan se det faktiske forbrug af denne model.   Vi foreslår følgende:

 • Telerutetilbud udvides, således der i weekends udbydes 2 tider mere i køreplan
 • Teleruten forsøges at gøres attraktiv for brugerkredsen ved at nystarte tilbud i den ændrede køreplan med 1 måneds betalingsfrihed for brugerne
 • Teleruten følges tættere af den nedsatte Følgegruppe ved planlagte møder hver 2. måned. Statistik over forbrug udsendes med dagsorden senest 1 uge før møde.
 • Følgegruppen inddrages i alle justeringer af ordningen.
 • I februar 2017 etableres en intern evaluering tilsvarende den i februar 2016.
 • Stor evaluering af Telerutens 2 årige forsøg i første uge af april 2017.
 • Politisk behandling af Telerutens resultat og Busbandens indstilling maj 2017

Busbanden Ferritslev-Rolfsted 25. april 2016   Kontaktpersoner:

Thorkil Jacobsen Talsmand/ Koordinator

Steen Thinggaard Forum Ferritslev-Rolfsted Lederteamet/ formand