Borgerbudget overstået i Fritidshuset den 14 november


Borgerbudget mødet blev onsdag afholdt i Ferritslev Fritidshus.
Der var 8 projekter i alt og vi havde 3 med fra vores lokalområde.
Alle projekter blev fremvist af de forskellige som havde indsendt deres projekter.
Der var en fin deltagelse og hvem der vinder bliver offentliggjort på FMK kommunes hjemmeside indenfor 2 til 3 dage.