Bliv aktiv


Bliv aktiv

FORUM FERRITSLEV-ROLFSTED efterlyser aktive beboere i lokalområdet, som brænder for at være med til at sikre og forbedre vores dejlige sted.
Vi har et helt unikt lokalområde, hvor vi har valgt at bo sammen.
Derfor må vi også stå sammen om at sikre hinanden en tryk og god hverdag, ligesom vi må kæmpe for at bevare vore goder (Fritidshus, Super Brugsen/ Fakta, Idrætshal, skoler, børnehaver, parker, torve og de mange arbejdspladser og virksomheder).
Ligeledes må vi arbejde for nye gode projekter og ny udvikling hos os.
Som der står skrevet på vartegnet på Ferritslev Torv er vores særkende:

”Fællesskab og Sammenhold”.

Vi efterlyser din aktive medvirken i et af ovenstående emner som du brænder for

Vi har brug for, at du hjælper os, der lige nu er i gang med opgaverne, således vi bliver flere til at tage del, og således at vi kan få videreført det arbejde der pågår.

Du bestemmer selv omfang af din indsats, og hvad du vil arbejde med. Vi nedsætter projektgrupper som det kan passe.

Meld din interesse på banen til undertegnede.

Forum Ferritslev-Rolfsted – Lederteamet: Michael 2276 0667 eller Allan 5148 1350.

Vi har brug for dit kontante bidrag i Forum Ferritslev-Rolfsted.

Som fællesskabets ”Paraply” har vi mange opgaver at varetage. Og som enhver kan se, sker der mange nye ting i vores lokalområde hvert eneste år. Det kræver bl.a. mange penge.

Heldigvis har vi fået flere gode donationer fra dem, som ønsker at støtte os i arbejdet for lokalområdets fremme. Vi har dog brug for endnu flere penge, bl.a. til at drive og vedligeholde vore fælles ting.

Igen i år vil vi indsamle penge til vores fællesskab, idet vi ikke er en forening i gængs forstand med kontingent. Nogle har spurgt, hvorfor vi ikke bare opkræver 50 kr. pr. husstand, men det må vi ikke.

Derimod må vi gerne modtage private donationer, som vil blive registreret og indgå i vores officielle regnskab (som fremlægges på Årsmødet til godkendelse).

Hjælp os så vi kan hjælpe dig med at have et pænt og ordentligt lokalområde.

Send din donation til enten vores bankkonto: 5393 0244494 eller mobil pay 51481350