Besøg af Kultur og lokalsamfundsudvalget FMK


Tirsdag i den forgangne uge, havde vi besøg af Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

På mødet blev der med udvalget drøftet en lang række punkter,som FORUM Ferritslev-Rolfsted i øjeblikket arbejder på:

• Nye byggegrunde imellem Ferritslev og Rolfsted
• Sikker skolevej fra Savværksgrund til Tivekrogen i Ferritslev (bus/cykelsti)
• Byforskønnelse af Rolfsted Torv
• Cykelsti fra Rolfsted til Odense (Davinde)
• Manglende kollektiv trafik weekend og aftener
• Kommunal genoptræning i motionscenter/Rolfhallen
• Sundhedshus

Derudover blev nævnt udbygning og udvikling af både Fritidshuset og Rolfhallen samt planer for Byparken i Ferritslev, hvor man bl.a. er afhængig af byggetilladelser fra kommunen.

Landsbyklyngen ”Fyns Søland” blev også drøftet, hvor et af kendetegnene for alle landsbyer (incl. Ferritslev og Rolfsted) er vores tilknytning til Odense.

Med andre ord en masse relevante punkter, som politikerne fik med sig hjem.