Willi


MA GLAD giver morgenmad til Åhaven

MA Glad besluttede at give morgenbrød til beboerne og personalet.
Det er hårdt at man ikke kan få besøg af familie og venner.
Derfor besluttede MA GLAD at give rundstykker og brundsvigermænd til den søde tand.
Det blev behørigt afleveret udenfor på en bænk, hvorefter personalet hentede det.
Som det kan ses spiser de i behøring afstand og i hold


Årsmødet den 19 marts er aflyst.

På grund af de seneste beslutninger fra regeringen har Forum Ferritslev Rolfsted besluttet at aflyse årsmødet.
Vi håber at kunne meddele en ny dato ud i slutningen ag marts eller først i april.
På Lederteamets vegne.
Louise Nielsen Formand


Husk Årsmøde den 19 marts i Fritidshuset

Alle beboere inviteres til Årsmøde

i Forum Ferritslev-Rolfsted

Torsdag den 19. marts 2019 kl. 19.00 – 21.00

I Ferritslev Fritidshus

Kære beboere i Ferritslev, Rolfsted, Kappendrup og Hudevad.

Så er det igen tid til Årsmøde i Forum Ferritslev-Rolfsted, og vi håber at rigtig mange har lyst til at komme og høre, hvad der rør sig i vores lokalområde.

Mødet vil bestå af 3 dele:

Årsmøde

Afstemning om borgerbudget 2019

Oplæg & debat omkring fiberbredbånd

I et lokalsamfund som vores, har vi brug for at alle bliver hørt og tager del i vores fælles udvikling.

DERFOR mød op til årsmødet. Tag din familie og nabo med.

Dagsorden ved Årsmødet

Valg af dirigent.

Formandens beretning.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Behandling af indkomne forslag.

Valg af medlemmer til Koordinationsudvalget

Valg af 2 revisorer.

 Eventuelt

Vi har en konkret sag, som vi gerne vil have jeres bud på, hvordan vi kan løse

Hvis du kunne bestemme, hvad skulle der så ske med Rolfsted Torv, så det det bliver et område til gavn for vores lokalsamfund.

Kom med dine ideer, så tager vi dem med i vores videre arbejde.

Hurtigt internet er vigtig for vækst og udvikling i lokalområder

Derfor har vi inviteret udbydere af fiberbredbånd til en debat omkring behovet og vigtigheden af fiberbredbånd i vores område. Formålet er at få en drøftelse af muligheder og svar på spørgsmål omkring fiberbredbånd i vores lokalområde.


Affaldsindsamling

Affaldsindsamling 2020

Søndag den 26.april kl. 10 – 12

Så er det igen aktuelt med en fælles indsats for at få vores lokalområde til at se rent og indbydende ud for os selv og folk, der kommer her til. Men vi gør det også for at skåne naturen for vores affald.

Det sker søndag den 26. april, hvor Danmarks Naturfredningsforening over hele landet sætter fokus på affald i naturen.

Vi mødes ved Ferritslev Fritidshus kl. 10. Her fordeles ruter og vi forsynes med sække, handsker og trafikveste. Vi samler så meget affald vi kan nå end til kl. 12.

Her efter bakker Super-Brugsen i Ferritslev op om arrangementet ved at servere en øl/vand og lidt til ganen til alle, der aktivt har deltaget i affaldsindsamlingen.

Tilmelding sker til Elsebeth Pedersen tlf. 24982356.

Er du ikke blevet tilmeldt, er du velkommen til at møde op alligevel og tag gerne børnene med.

Der er brug for mange hænder.