Willi


Så blev Festlige Ferritslev overstået.   Recently updated !

Så blev festlige Ferritslev overstået.
Desværre var vejret ikke med os så der var ikke så mange som deltog som tidligere.
Dem der var der fik en god dag med grillmad gode tilbud og rigtig god underholdning for børn.
Spejderne fik overrakt deres sponsorat for 2018 fra Super Brugsen. Beløbet var 38.589,91 kr


Nyt om fællesspisning Ma Glad

Glad-mad_poster_info_v2

Så er der planlagt 3 fællesspisninger for resten af året.
Næste gang er 14. juni, tanken er at vi skal være i Byparken, er vejret for dårligt rykker vi på Rolfsted skole.
Den næste er d 5. september på Friskolen og sidst arrangement er d 7 november på Rolfsted skole.
Vi i styregruppen er sat på hvert arrangement, og der bliver udarbejdet en drejebog.
For at det skal blive til noget, skal der være nogen som tager teten mht menu, planlægning mm.
Så hvis vi skal fortsætte denne succes må du på banen..
Skriv herinde hvad du kunne tænke dig at hjælpe med.
Kender du en som ikke er her på FB, så send en PB med kontakt oplysninger så kontakter vi dem..


trafikproblemer på Ørbækvej

TRAFIK:
Om eftermiddagen er der i øjeblikket en rimelig lang kø igennem Ferritslev pga. vejarbejdet ved Ferritslev Torv.
Skal du vanen tro op og handle lokalt hos SuperBrugsen Ferritslev eller fakta, så kan du med fordel køre denne vej, hvis du ikke vil holde i kø. Samme vej retur er også muligt.
Du skal altså dreje nede ved Ådalen, til højre af Langdyssevej og til højre af Lundsbjergvej.


Annonce Landsbypedel i Byparken

Vi efterlyser en eller flere landsbypedeller som kunne tænke sig at være med til at holde Byparken pæn.
Din opgave er bl.a at gå en tur i engang imellem og se om der flyder papir eller der trænger til en lille oprydning.
Er der større ting, som skal laves drøftes det i Forum Ferritslev Rolfsted.
Arbejdet er selvfølgelig ulønnet men du er med til at gøre en forskel for vores lokalområde.
Er du interesseret kontakt.
Steen Thinggaard 661182170
Willi Hansen 30463029


Endnu engang stor tilslutning til årsmødet

Endnu engang var der stor opbakning til vores årsmøde i Forum Ferritslev – Rolfsted.
Borgmester Hans Staunsager indledte med at fortælle om kommunens fremtidsplaner generelt og mulighederne for vores lokalområde.
Der var mulighed for at stille spørgsmål bagefter.
Herefter fortalte Michael Hjemadi om lægehuset og alder 2″
Derefter var det vores 3 børnehavers tur. De har hver deres profil og alle 3 har fremgang i børnetallet.
Louise Hofsted fra Team Tilflyttere fortalte om arbejdet med at besøge nye tilflyttere. De er 10 i gruppen som besøger nye tilflyttere. De har besøgt 17 nye familier siden efteråret og 10 familier var børnefamilier.
Masterplanen for byparken samt regnskabet blev gennemgået.
Der blev valgt 2 nye ind i koordinationsudvalget så der i alt ny er 10.
Alt i alt et godt årsmøde med stor opbakning.


Så blev 50 års jubilæum i Rolfhallen afviklet med indvielse af nyt motionscenter

Flere hundrede personer var mødt frem i Rolf Hallen fredag eftermiddag for at fejre to store begivenheder. Et 50 års jubilæum og åbningen af et nyt motionscenter.

Ferritslev-Rolfsted: Solens skinner, flagene vejrer og borgmesteren er kommet på besøg. Mere standsmæssigt kan det næsten ikke gøres i et lokalsamfund, der tæller omtrent 2.000 indbyggere.

Og anledningen til flagene og borgmesterbesøget gælder to begivenheder: Rolf Hallens 50 års jubilæum og den officielle åbning af et motionscenter i det, der tidligere har været hallens cafeteria.

Fra nord til syd er det den der frivillighed, der skaber stærke fællesskaber lokalt uanset, hvor vi kommer i kommunen
Hans Stavnsager

Højtidelighed

Musikken drøner i højtalerne, mens unge medlemmer af Rolfsted Idrætsforening skifter mellem danseopvisning og akrobatiske øvelser. Og publikum kvitterer med regelmæssige klapsalver.

Forinden har der været en del personer på podiet med diverse festtaler, og flere er på vej, og talerækken ender først, da borgmester, Hans Stavnsager træder frem ved den røde snor ved trappen til førstesalen. Her holder han en kort tale, hvor han både roser det initiativ, der blev startet i området for mere end 50 år siden – og det seneste tiltag.

– Vores haller er fantastisk gode beviser på, at man både er i stand til at holde fast i de traditioner, der betyder noget men også hele tiden er i stand til at udvikle sig, siger han og nævner det frivillige arbejde som et vigtigt omdrejningspunkt for lokale initiativer i kommunen.

– Fra nord til syd er det den der frivillighed, der skaber stærke fællesskaber lokalt uanset, hvor vi kommer i kommunen, siger han og sender en ros til de lokale kræfter.

– I har gennem 50 år sagt ja til hallen ved at bruge den og engagere jer, og jeg er sikker på, at med det fremmøde, der er her i dag, og hvad jeg ellers hører om de aktiviteter, der er her, at det vil der også være i de kommende 50 år, lyder det, inden han ønsker tillykke med det nye motionscenter og snupper saksen.

Den røde snor bliver klippet til publikums klapsalver, og motionscenteret er blevet erklæret for officielt åbnet.

Cafeteria bliver motionsrum

Inde i det splinternye motionscenter står personalet klar til at vise maskinerne frem, og formanden for idrætsforeningen, Thomas Hofstedt Nielsen, kan fortælle, at lokalet er blevet renoveret for en halv million kroner med penge fra kommunen og fra entreprenørfirmaet Marius Pedersen.

– Det er hallens gamle cafeteria, vi har fået indrettet til motionscenter. For hallens vedkommende er det et spørgsmål om at udnytte lokalerne, og cafeteriaet kunne ikke løbe rundt, siger han og forklarer, at det er en tendens, man ser mange steder.

– Tidligere spiste folk en hotdog og fik noget at drikke efter træningen, men i dag er der mange, der bare går hjem, og nogle tager ikke en gang et bad. Så den tid er desværre forbi. Lyder det fra Thomas Hofstedt Nielsen, der trods alt kan glæde sig over en medlemstilgang i motionsklubben fra 120 til 200, efter at de nye lokaler er kommet til.

– Og så har vi ikke en gang markedsført det endnu, siger han.

Også Hans Stavnsager ser også positivt på den modtagelse, motionscenteret har fået.

– Det er jo fantastisk, at hallerne hele tiden udvikler sig. Fitness er noget, som rigtig mange gerne vil dyrke i dag, og det at kunne gøre det i lokalområdet er rigtig vigtigt, og derfor prioriterer jeg også at komme rundt og bakke op om det, når jeg bliver inviteret, lyder det fra borgmesteren, inden de lokale kræfter viser ham rundt og forklarer, hvordan motionscenteret er skruet sammen.