Årsmødet i en coronatid


På grund af corona var Årsmødet i Forum Ferritslev Rolfsted i år udskudt fra foråret til august måned.

Koordinationsudvalget havde forud for mødet gjort sig nogle tanker om, at vi gerne ville have lagt op til en form for workshop til årsmødet. Her ville vi gerne havde hørt borgernes ideer, til udvikling af lokalområdet og udviklet på ideerne. På grund af forskellige restriktioner blev vi nødt til at ændre det i sidste øjeblik, så det i stedet blev en gennemgang af årets forskellige projekter og aktiviteter. Kommende såvel som afholdte.

På aftenen for årmødet, var der et meget begrænset fremmøde. Men vi vil gerne benytte muligheden for, at takke dem, som mødte op. Vi er klar over, at corona nok har haft en betydning for, at det var en fåtal der deltog i vores møde i Ferritslev Fritidshus, denne aften i slutningen af august.

I Koordinationsudvalget har vi efterfølgende evalueret på, hvad vi kunne havde gjort anerledes for, at få flere deltagere til vores årsmøde. Her kom vi frem til, at vi forsat skal husstandsomdele flyers. Det er dog en stor omkostning, for Forum Ferritslev-Rolfsted, som ellers ikke har nogen indtægskilde.

Vi fremadrettet opfordrer folk til, at deltage i Årsmødet, kun sådan kan vi i fællesskab udvikle vores områder;

  • Ferritslev
  • Rolfsted
  • Hudevad
  • Kappendrup

Da udviklingen netop, kræver fællesskab, sammenhold og frivillige, så vi forsat har en skønt sted at bo, og som formes efter vores fælles ønsker.

Vi vil gerne opfordre til, at hvis netop du sidder med en idé til, hvordan vi kan udvikle vores område og skabe bedre forhold, at du kontakter os.

Vi kan ikke selv løfte alle projekter, men vi vil rigtig gerne støtte op omkring de initiativer, som lokale ildsjæle brænder for.

Derfor opfordrer vi også dig, som har et par timer til rådighed enten fast eller en gang imellem, om at kontakte os, for blive frivillig.