Dagsarkiv: 8. marts 2020


Husk Årsmøde den 19 marts i Fritidshuset

Alle beboere inviteres til Årsmøde

i Forum Ferritslev-Rolfsted

Torsdag den 19. marts 2019 kl. 19.00 – 21.00

I Ferritslev Fritidshus

Kære beboere i Ferritslev, Rolfsted, Kappendrup og Hudevad.

Så er det igen tid til Årsmøde i Forum Ferritslev-Rolfsted, og vi håber at rigtig mange har lyst til at komme og høre, hvad der rør sig i vores lokalområde.

Mødet vil bestå af 3 dele:

Årsmøde

Afstemning om borgerbudget 2019

Oplæg & debat omkring fiberbredbånd

I et lokalsamfund som vores, har vi brug for at alle bliver hørt og tager del i vores fælles udvikling.

DERFOR mød op til årsmødet. Tag din familie og nabo med.

Dagsorden ved Årsmødet

Valg af dirigent.

Formandens beretning.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Behandling af indkomne forslag.

Valg af medlemmer til Koordinationsudvalget

Valg af 2 revisorer.

 Eventuelt

Vi har en konkret sag, som vi gerne vil have jeres bud på, hvordan vi kan løse

Hvis du kunne bestemme, hvad skulle der så ske med Rolfsted Torv, så det det bliver et område til gavn for vores lokalsamfund.

Kom med dine ideer, så tager vi dem med i vores videre arbejde.

Hurtigt internet er vigtig for vækst og udvikling i lokalområder

Derfor har vi inviteret udbydere af fiberbredbånd til en debat omkring behovet og vigtigheden af fiberbredbånd i vores område. Formålet er at få en drøftelse af muligheder og svar på spørgsmål omkring fiberbredbånd i vores lokalområde.