Dagsarkiv: 22. marts 2019


Veloverstået Årsmøde i Forum Ferritslev- Rolfsted

Der var lidt under 100 til Årsmødet og som blev gennemført med nogle gode indlæg. Det gjaldt b.la Friskolen – Broskolen Roldsted og Rolfhallen. Rolfsted kirke kom også med et fint indlæg.
Der var en god debat omkring mange ting. Det gjaldt bl.a Fibernet vejforhold og fortov byggeri m.m.